Applikáció ÁSZF

Általános tudnivalók

Az alkalmazások (továbbiakban: Applikációk) kizárólagos tulajdonosa:
Cégnév: Realic Inc. Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 6722 Szeged, Bécsi körút 23.
Email cím: info@interaktivkonyvek.hu
Cégjegyzékszám: 06-09-027171
Adószám: 27402845-2-06
Jelen felhasználási feltételeket Kiadó a későbbiekben megváltoztathatja. Jelen felhasználási feltételek kiadásának dátuma: 2021.02.03.

Az Applikációk célja és használata

Az Applikációk a telepítését követően különféle kiterjesztett valóság és 3D elemek megjelenítésére szolgál, melyek az eszköz kamerájának és kijelzőjének használatával biztosítják azok indulását és lejátszását. Az applikációk bekérik a nevet és egy fotót a felhasználóról, melyet szerver nem tárol, csak a céltelefon.

Az Applikációk felhasználó (továbbiakban Felhasználó) általi letöltése és telepítése az  App Store és a Google Play alkalmazás áruházon keresztül ingyenes. A Felhasználó akár több eszközére is telepítheti az Applikációkat.
Költség a könyvek megvásárlásakor merül fel. Az eszköz tesztelésére vagy promóciós tartalmak megjelenítésére szolgáló nyomtatott vagy képernyős kiadványok tartalmai rendszerint ingyenesek.
Az Applikációk működésének érdekében szükséges az eszközkamera használatának engedélyezése, ennek kizárólagos célja a kiterjesztett valóság elemek lejátszását és megjelenítését indító speciális képi elemek felismerése (markerek). Az Applikációk más képi tartalmat nem keresnek, nem rögzítenek, nem dolgoznak fel és nem továbbítanak.
Az Applikációk  használatát életkorhoz nem kötjük, kivéve a Book of Asmodeus applikáció esetében. Ez csak felnőtteknek (18 év felett) engedélyezett.

A kiterjesztett valóság tartalmak megjelenítési módjai


Nem szükséges állandó internet kapcsolat a letöltött tartalmak aktuális állapotban történő lejátszásához.
Az Applikáció és az AR tartalmak elérhetőségére és működésére a Kiadó 99%-os időbeli rendelkezésre állást vállal.
Az Applikációval és a kiterjesztett valóság tartalmakkal kapcsolatos további információkat és terméktámogatást a Kiadó biztosít, az általa fenntartott interaktivkonyvek.hu weboldalon.

Jogi feltételek

Az Applikáció használatára vonatkozó körülményeket és egyéb jogi tudnivalókat jelen felhasználási feltételek dokumentum (továbbiakban: Felhasználási feltételek), az Interaktivkonyvek.hu Adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Adatkezelési tájékoztató) dokumentumok tartalmazzák. Ezek felhasználó általi elfogadása alapfeltétéle az Applikációk használatának, elfogadás hiányában az Applikációk nem használhatóak.
Kiadó az Applikáció használatára, a Felhasználási feltételekre és az Adatkezelési tájékoztató vonatkozásában a magyar jog elveit tekinti irányadónak. Az Applikáció felhasználói igénybevételével tehát a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy jogi viták esetén azok rendezésére a magyar hatóságoknak és bíróságoknak legyen jogosultsága.
Kiadó vállalja, hogy az applikációk és az alkalmazott technológia, ezen keresztül a kiterjesztett valóság elemek használhatóságát legalább 2024. december 31-ig biztosítja, mely határidő folyamatos felülvizsgálatokat követően többször is meghosszabbodhat.
Kiadó nem vállal felelősséget az alkalmazás áruházak, valamint a Felhasználó eszközének operációs rendszereiben felmerülő körülmények esetében keletkező működési problémákért.

Szellemi tulajdont érintő feltételek

Az Applikációk, valamint a benne elérhető valamennyi egyéb bejegyzett vagy bejegyzetlen védjegy, szerzői művek és termékek (továbbiakban: Szellemi termékek) szellemi tulajdonosa a Kiadó, vagy a Kiadóval a jogokat rendezett módon biztosító harmadik felek (továbbiakban: Harmadik felek).
A Kiadó engedélye nélkül kifejezetten tilos a Szellemi termékeket nyilvános eseményeken alkalmazni, vagy üzleti haszonszerzés céljával felhasználni.
Felhasználók az Applikációkat és a rajta keresztül elérhető kiterjesztett valóság tartalmakat, valamint a kapcsolódó kiadványokat kizárólag a szellemi tulajdonokat érintő jogok és feltételek maximális tiszteletben tartása mellett, jóhiszeműen jogosult felhasználni. Büntető jogi és kártérítési felelősségre vonás terhe mellett tilos tehát ezen jogok bármilyen szintű megsértése.
Mindezek vonatkozásában kifejezetten tilos a Szellemi termékek Kiadó engedélye vagy megbízása nélkül részben vagy egészben, bármilyen technológiával és módszerrel történő másolása, módosítása, eszközbe épített vagy azon kívüli képi vagy videós rögzítése, tehát a jóhiszemű alkalmazástól eltérő használatuk. Ezen jogsértések esetén Kiadó büntetőjogi és anyagi kártérítési eljárást indít a jogsértő felhasználást elkövetők ellen.

Bezár
Bezár
Bejelentkezés
Bezár
Kosár (0)

Nincsenek termékek a kosárban. Nincsenek termékek a kosárban.